top of page

תפקודים ניהוליים- זיכרון עבודה


איך החיים נראים מבלי שזוכרים?

מה אמור לקרות?

ומה קרה?

איך אפשר ללמוד? להשתפר? להתנסות? אם כל התנסות היא כאילו ראשונה?

זיכרון עבודה הוא תפקוד ניהולי חשוב המתייחס ליכולת שלנו לקלוט, לעבד ולשלוף מידע ברגע ובסיטואציה המתאימה.


המודל של גישת POET גישה שמטרתה שיפור תפקודי לילדים עם ADHD, החל מגיל 4, אשר פיתחה ד״ר כרמית פריש, מרפאה בעיסוק (שממש בקרוב ארחיב עליו) , מתייחס ל-2 סוגי זיכרון עבודה.

מילולי ולא מילולי.


  • זיכרון לא מילולי הוא בעצם זיכרון חושי- איך הדברים נראים, נשמעים, מריחים, איזה טעם היה להם, איך הם מרגישים.

  • לעומתו הזיכרון המילולי- מתייחס לשפה, חוקים, הנחיה עצמית והוראות.


קשיים בזיכרון עבודה יבואו לידי ביטוי בשכחה של רצף שגרת בוקר, או ערב, (ילדים שצריכים תזכורות רבות להתלבש, צריכים שיגידו להם כל הזמן מה השלב הבא…) חוקים ונורמות התנהגות בבית (לקום באמצע ארוחה, לקפוץ על הספה על אף שאסור, קושי לזכור הוראות מורכבות- הלכו לחדר ושכחו מדוע באו, או מה ביקשתם שיביאו..

ואלה ממש רק קצת מהדוגמאות.


אז מה עושים?


אין אמצעי אחד שמתאים לכל הילדים, כי כל ילד יש לו תמהיל משלו עם קשיים ניהוליים ולכן הניתוח המשותף הוא שעושה את ההבדל וזוהי המהות של טיפול בריפוי בעיסוק.


אבל הנה כמה דברים שאפשר לעשות- להשתמש בעזרים בכדי להזכיר כמו:

  • שעון חול או טיימר ויזואלי

  • לשיר את רצף ההתארגנות

  • לצייר את החוקים במקום נגיש לעין

  • ותמיד תמיד לתת חלופה של מה אפשר לעשות!

Comments


bottom of page